Samarbetspartners

Vi finansierar vårat företag genom avtal. Vi har avtal med 11 aktörer i dagsläget.

Länstrafiken
I vårat avtal med länstrafiken hjälper vi till med att hämta patienter på avdelning/mottagning när dom blir utskrivna och ska åka sjukresa.

Taxibolag
I avtalet med olika taxibolag hjälpa vi patienter när dom kommer till sjukhuset och ska till mottagningar.
Taxibolagen är:
PDX/Luleå taxi
Boden taxi
Taxikedjan/Piteå Taxi 
Persötaxi
Carlsbuss AB
Ersnäs Taxi
Haparanda Taxi
Matarengi Taxi

Sunderby sjukhus
I vårat avtal med sjukhuset hjälper vi patienter som kommer med egen bil eller med anhörig. Det kan vara personer som inte orkar gå eller inte hittar.

Restaurang Källan
I vårat avtal med Restaurang Källan hjälper vi till med att transportera mat- och fikavagnar till konferenser och utbildningar.

 
Vi samarbetar även med andra sociala företag som tex:


Kooperativ Valborg. Sunderby folkhögskola,
070-244 98 52, valborg@sunderby.fhsk.se


Bevara Digitalt. Mjölkuddsvägen 299, 070-760 60 71, kontakt@bevaradigitalt.se


FourM. Kooperativens Hus, 070-658 03 31, fourmlulea@gmail.com