Om Entrévärdarna

Bakgrund

Entrévärdar kom till genom ett projekt vid namn EntréK som Sunderby Folkhögskola drev. I projektet ingick en kooperatörsutbildning som hade som mål att starta ytterligare sociala arbetskooperativ. Några av oss deltog i den. Alla hade vi någon form av funktionsnedsättning och haft svårt att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Genom handikapprörelsen visste vi att ett behov fanns för att hjälpa besökande patienter att hitta rätt på sjukhuset. Affärsidén till Entrévärdarna var därmed född. Oktober 2007 startade Entrévärd 0710, som ett socialt arbetskooperativ. Vi, liksom andra liknande föreningar, har en styrelse som bär det yttersta ansvaret. Vi jobbar efter devisen en medlem en röst och besluten tas gemensamt. Vi är en anpassad arbetsplats för oss som har nedsatt arbetsförmåga. Vi finns i taxiväntrummet på Sunderby sjukhus.

Affärsidé

Som dom flesta sociala arbetskooperativ har vi två affärsidéer. Hos oss är den ena ledsagning av patienter på Sunderby sjukhus. Den andra är att vi ska ha ett arbete att gå till och vi ska växa som människor. Vi ska också skapa fler arbetstillfällen åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Båda affärsidéerna är lika viktiga och måste vara i balans.

Kooperativa värderingar

De kooperativa värderingarna tycker vi är jätteviktiga i ett socialt arbetskooperativ. Vi jobbar hela tiden med dessa. De som vi håller extra hårt på är demokrati, jämlikhet och solidaritet.

Utbildningar

Styrelsekurs:

Att lära sig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs för Ledamot, Ordförande, kassör, sekreterare och suppleant.

Första hjälpen, Lung- och Hjärträddning, Hjärtstart:

Att ha kunskap om det skulle behövas.

Socialredovisning:

Mäta, planera och utvärdera de sociala målen i en organisation, ett socialt arbetskooperativ.

Data utbildning:

Att lära sig använda och få kunskap, skriva/hantera Word och Excel program.

Nyttigaste Affärens hedersomnämnande 2016

Entrévärdarna och Länstrafiken i Norrbotten tilldelas Nyttigaste Affärens hedersomnämnande 2016.

Nomineringen lyder:

”Det nytänkande samarbetet mellan det sociala arbetskooperativet Entrévärdarna och Länstrafiken i Norrbotten gör sjukresorna tryggare. Både patienter och transportpersonal uppskattar att det numera finns entrévärdar som kan ge en hjälpande hand i samband med sjukhusbesök. För det unika konceptet tilldelas Entrévärdarna och Länstrafiken i Norrbotten Nyttigaste Affärens hedersomnämnande 2016”

Norrlandsbjörnen

2012 fick vi motta Norrlandsbjörnen för Norrbottens län. Ett pris och en hedersbelöning som Norrlandsförbundet delar ut för att premiera företag och organisationer i vår landsända som betytt extra mycket.

Ett utmärkande vi är stolta över. Vi blev en del utav historien. Och vi har visat att det går att komma vidare. Detta pris ger oss kraft och mod att fortsätta bygga på att vara Norrbottens ”ansikte utåt och fortsätta vara de stolta entreprenörer vi varit genom åren”.

Nomineringen lyder:

”Det sociala arbetskooperativet Entrévärd 0710 ekonomisk förening, Sunderby sjukhus, visar att det går att kombinera meningsfulla arbetsuppgifter med en hållbar affärsidé. Före detta långtidssjuka och långtidsarbetslösa personer lotsar idag, på uppdrag av Länstrafiken, patienter från sjukhusets entré till mottagningarna och åter. De avlastar både sjukhuspersonal och taxiförare. Kooperativet svarar även för transporter av mat- och fikavagnar inom sjukhuset. Entrévärdarna har med sin pilotverksamhet visat att det går att jobba 100% av sin förmåga, glädja många och samtidigt tjäna pengar.

IMGP7904